Til tross for midlertidig brukstillatelse fra Mattilsynet, setter Sortland kommune foten ned for prøveproduksjon i den nye raduåtefabrikken til selskapet. Dette melder Bladet Vesterålen.

Det skjer med bakgrunn i en bekymringsmelding fra Nordnorske entreprenørers Serviceorganisasjon SA, som sår tvil om armeringen i bygget er god nok.

Avviser kritikk

Calanus avviser kritikken, og sier i et tilsvar at prøveproduksjonen i tillegg er normal prosedyre i et nytt bygg.

– Dette er ikke testproduksjon i Calanus' regi, men leverandører som testkjører maskinene de har montert, sier prosjektleder i Calanus, Roar Haustner, til avisen.

Han forteller at selskapet har sendt klage på kommunens vedtak, og at eventuelle tap vil bli krevd erstattet.

Haustner at kommunen har varslet tilsyn av fundamenteringen, men at det så langt ikke er funnet svakheter i betongarbeidet.

Mener de har god grunn til å stoppe

Sortland kommune mener at de har et godt fundament for å stoppe prøvekjøring av fabrikken med umiddelbar virkning i og med at der ikke er søkt om brukstillatelse.

I tillegg minner kommunen om at varsler som ikke blir etterfulgt, kan følges opp med forelegg, skriver Bladet Vesterålen.