Det ble fisket opp rundt 5500 pukkellaks i 2017, skriver NRK. 2950 av disse ble fisket opp av sportsfiskere i elvene, mens 2180 målrettet ble tatt ut med garn, harpunering og andre metoder.

Det ble fanget pukkellaks i 231 elver, og mest i Finnmark. 

– Den store forekomsten betyr at det er fare for etablering av pukkellaks i flere norske elver. Når fremmede arter sprer seg er det ofte vanskelig å forutsi konsekvensene. Pukkellaks kan ha sykdommer og parasitter som smitter andre fisk, men dette finnes det lite kunnskap om, sier forsker Eva Thorstad i en melding på hjemmesiden til Norsk institutt for naturforskning.

Det er imidlertid lite sannsynlig at pukkellaks og laks eller ørret vil få levedyktig avkom.