Stor tilførsel fra flere nasjoner, og mye små hyse, førte til store utfordringer i hysemarkedet tidligere i