Årets hvalfangst har startet bedre enn i fjor. Ved utgangen av forrige uke har de sju fartøyene skutt 57 dyr mot 36 samme tid i fjor. Det er venta at flere båter melder seg og går ut på fangst nå etter 17. mai, melder Kyst og Fjord.