Den norske batterifabrikanten Corvus Energy starter nå utvikling av storskala, maritime brenselcellesystemer. Dette vil være den første norske i sitt slag, skriver selskapet i en pressemelding.

Norsk prosjektsamarbeid

Nysatsingen skjer i et prosjektsamarbeid med partnere som Equinor, rederiene Norled og Wilhelmsen, skipsdesignfirma LMG Marin, NCE Maritime Cleantech-klyngen og FoU-institusjon Universitetet i Sørøst-Norge. Produksjonen vil skje i selskapets eksisterende produksjonslokaler i Bergen.

Prosjektet mottar 54 millioner kroner fra Innovasjon Norge, og målet er å få et funksjonelt brenselcellesystem om bord på et fartøy innen 2023.

Store på batteri

Selskapet har fra før satset stort på robotisering av batteriproduksjon, i stor grad nettopp til den maritime næringen. Corvus er den ledende leverandøren av nettopp marine litiumbatterier.

– Å legge til brenselcellemoduler i produktporteføljen vår er et naturlig skritt for Corvus og fremmer vår visjon om å være den ledende leverandøren av nullutslipp til marine løsninger, sier Corvus-sjef Geir Bjørkeli i meldingen.

Hør Bjørkeli fortelle om satsingen på batteri i denne podkasten fra Tekfisk:

Japansk teknologileverandør

I desember 2020 signerte Corvus en kontrakt om partnerskap med teknologileverandøren Toyota. Det japanske selskapet har 30 års erfaring med hydrogen-brenselceller, og avtalen sikrer Corvus tilgang til viktig erfaring og leveranse av teknologi.

Med en fot i hver fremdriftsteknologi vil Corvus også satse på å utvikle et marint kontrollsystem for å integrere de to teknologiene.