Fiskebåt har i henvendelser til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) pekt på