– Dette tror jeg blir en bra løsning, både for Husøy og oss, sier reder Geir Helge Tøllefsen i en kommentar til det forestående båtsalget. «Skreigrunn»-navnet har i flere