– Om han ikke fikk det som han ville, så sa han at han ville ringe fylkesmannen. Jeg hadde også noen tilfeller da jeg fikk telefon om ham fra Svein Ludvigsen og folk fra hans kontor, fortalte den barnevernsansatte fra Midt-Troms som vitnet i Nord-Troms tingrett fredag.

Hun hadde ansvaret for den unge lettere psykisk utviklingshemmede mannen, som er en av de fornærmede i straffesaken mot Svein Ludvigsen.

Mannen har i det tilrettelagte videoavhøret som er spilt av for retten, hevdet at han fikk 15.000 kroner for å ha sex med Ludvigsen i Oslo i 2014 - noe Ludvigsen bestrider.

Hevder å aldri å ha møtt han

Under forklaringen torsdag hevdet Ludvigsen at han ikke erindrer ha møtt den fornærmede da han bodde på barnevernsinstitusjoner i Midt-Troms fra 2007 og frem til 2012.

– Jeg husker ham ikke, har jeg forklart i avhør. Men det var fordi jeg ikke var i stand til å skille ham ut fra andre jeg har møtt. Men når jeg ser i notatene mine ser at jeg har hatt kontakt med ham på forskjellige måter, forklarte Ludvigsen seg.

Barnevernsansatte som forklarte seg i retten fredag, hadde en helt annen historie å fortelle.

Personlig besøk på Silsand

En ansatt ved Silsand ungdomsenter der asylsøkeren bodde fra 2008, fortalte i sin vitneforklaring at Svein Ludvigsen jevnlig besøkte den da mindreårige gutten. Det kom også frem i forklaringen at Ludvigsen skal ha vært alene med gutten.

Ifølge den ansatte besøkte Ludvigsen gutten fem til seks ganger fra 2008 og frem til den fornærmede ble flyttet til en ny barnevernsinstitusjon i Målselv.

I avhør har hun fortalt, at det virket som at Ludvigsen kjente ham (den fornærmede) og at han også besøkte en annen gutt, av norsk opprinnelse, på ungdomssenteret i samme perioden.

Fortsatte besøkene

Ifølge en tidligere ansatt ved en barnevernsinstitusjon i Midt-Troms der den fornærmede bodde etter at han flyttet fra Silsand ungdomssenter, skal Ludvigsen også ha oppsøkt den fornærmede der.

Den ansatte fortalte at han fysisk forsøkte å stoppe Ludvigsen fra å hente ut den fornærmede av institusjonen han da bodde på. Han forsøkte også å alarmere ledelsen om det han mente var mistenkelig oppførsel fra den daværende fylkesmannen.

– Jeg forstår at ungdommen må få møte fylkesmannen, men at fylkesmannen skal dukke opp i egen person, syntes jeg var merkelig. Jeg var nyutdannet og ble ikke møtt med min bekymring, fortalte han i retten.

Skulle ikke lenger legge til rette

Etter hvert fikk barnevernsinstitusjonen beskjed om at man ikke skulle tilrettelegge for at ungdom ved institusjonen fikk besøke Svein Ludvigsen.

Det kom ikke frem under forklaringen fra den tidligere barnevernsansatte, om den da mindreårige gutten hadde vært på besøk hos Ludvigsen i perioden han bodde på Nymogården.

Dette har påtalemyndigheten foreløpig ikke lagt frem bevis på.

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør for Bufetat region nord Foto: Bufetat

Stoppet praksis etter seks år

Regiondirektør i Bufetat region Nord, Pål Christian Bergstrøm, som har ansvar for disse institusjonene, forteller at de ikke hadde hjemmel til å stoppe den daværende fylkesmannen fra å besøke barn og unge på deres institusjoner – utenfor arbeidstid og alene.

– Den gangen ble det heller ikke betraktet som en stor sak, men istedet et behov for å avklare hvilket mandat fylkesmannen hadde overfor institusjonene ved tilsyn. Det var ingen bekymringer på vegne av barn på disse to institusjonene, fortalte han fredag under sitt vitnemål.

Ikke før i 2014 etter anmodninger fra ansatte på to uavhengige barnevernsinstitusjoner i Troms, ble tilsynspraksisen endret.

Kalte han «onkel Svein»

En ansatt i barnevernstjenesten i en kommune i Midt-Troms vitnet også fredag. Hun hadde ansvar for gutten, som var satt i barnevernstjenestens ansvar i perioden fra 2007 og frem til 2012. Ifølge henne fortalte den da mindreårige gutten, at han hadde jevnlig kontakt med Svein Ludvigsen og at han truet med å ringe fylkesmannen personlig, om han var misfornøyd med ting.

– Han kalte han «onkel Svein» og ga uttrykk for at han ønsket å dra på besøk til han, fortalte kvinnen.

Den unge gutten skal jevnlig i perioden i 2008 og 2009, mens han bodde på Silsand ungdomssenter, ha reist alene til Tromsø. Men hverken barnevernet eller de ansatte på institusjonene vet ikke om han har besøkt Svein Ludvigsen i frihelger, eller møtt andre.

Det er heller ikke lagt frem bevis fra statsadvokat for at den da mindreårige gutten har besøkt Svein Ludvigsen i perioden han bodde Silsand ungdomssenter.

Husker ikke den fornærmede

I sin forklaring torsdag nektet Ludvigsen hardnakket for at han erindrer å ha hatt kontakt med fornærmede mens han bodde på institusjonene i Midt-Troms. Barnevernet hevder imidlertid at de mottok telefoner personlig fra Ludvigsen om hans forhold i barnevernstjenesten.

Asylsøkeren forklarte onsdag i den fremlagte videoforklaringen, at han møtte Ludvigsen på barnevernsinstitusjon som 12-åring. Dette har Ludvigsen bestridet i sitt avhør.

Ludvigsen innrømmer å ha møtt ham på en institusjon i Midt-Troms, men ikke på Silsand ungdomshjem. Ludvigsen forklarer at han besøkte noen andre enn den fornærmede i saken, og forklarer at han ikke hadde kontakt med vedkommende under besøket.

– «Hva får jeg igjen for det?»

I en av meldingen skriver du «Hva får jeg igjen for det?» – hva mente du med dette?, spurte statsadvokat Nordmo under Ludvigsens forklaring torsdag – etter messenger-kontakt mellom de to i Oslo 2014.

– Jeg mente ingenting, det kunne være snakk om at han kunne få en hamburger, forklarte Ludvigsen.

PÅTALEMYNDIGHET: Statsadvokat Tor Børge Nordmo er aktor i rettssaken mot Svin Ludvigsen. Foto: Eskild Johansen

– Jeg er flink å se folk

Ludvigsen mener den unge mannen må ha misforstått deres relasjon, som ifølge barnevernsansatte og fornærmede selv, ble etablert under statsborgerseremonien og besøkene på institusjonene.

– Jeg ser for meg at han trodde at jeg brydde meg mye om ham. Jeg er ganske flink å se folk, og han er en av mange jeg har hatt kontakt med på nett og andre måter, forklarte Ludvigsen seg.

Skal ha betalt for sex

I avhøret fortalte den tidligere asylsøkeren, som nå er blitt norsk statsborger, at han mottok 15.000 kroner for sex med Svein Ludvigsen.

Det var pengenød som gjorde at mannen valgte å akseptere det opprinnelige tilbudet fra den da nettopp pensjonerte fylkesmannen,

– Jeg ville ikke gjøre det, men jeg trengte penger. Jeg hadde det tungt da jeg kom hjem på kvelden første gangen, begynte å spy, fortalte mannen i videoavhøret.

Ifølge den unge mannen, skal Ludvigsen først ha nektet å betale etter at samleiet var gjennomført.

– Da sa jeg gi meg pengene, eller så ringer jeg politiet, fortalte han i samtalene.

Ludvigsen har avvist å ha hatt noe seksuell relasjon med mannen.