Tallene for antall fiskekrimsaker som har vært opprettet av politiet er fremskaffet av Eve de Coning.