Gjennom det digitale reguleringsmøtet og høringen etterpå, har andre temaer enn lukket gruppe i kystfiskeflåten vært mest diskutert. Åpen gruppe er oftest nevnt, med nye tiltak fra politisk hold og foreslått innstramming fra Fiskeridirektoratet.

Overraskende

Men da de endelige reguleringene kom fra departementet, endret bildet seg brått etter den åpenbart overraskende forandringen i opplegget fra politisk hold.

De første reaksjonene er kommet fra den store sjarkflåten på rundt 10 meter i lukket gruppe. Der var det allerede i fjor diskusjon etter at direktoratet justerte ned 2020-kvotene, og nå finner fiskerne ikke den forventede økningen i 2021-kvotene når tabellene sammenlignes.