Ballangen Sjøfarm mistet over 800 000 fisk i algeoppblomstringen våren 2019. Det fikk konsekvenser for fjorårets driftsresultat, som sank fra 75,6 millioner kroner i 2018