Det er første gang og det etter at forskningsinnsatsen har vært større enn noen