koronakrisen: Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) avviser også kritikken fra Lien. Han mener den norske modellen var et svært godt egnet verktøy da Norge «stengte ned» i midten av mars. - I den første fasen var det heller ikke noe poeng med virkemidler for å stimulere