– Jeg vil ikke assosieres med norsk selfangstnæring slik den drives og praktiseres for