Fishway AS I Gjerdrum er det startet et nytt aksjeselskap som skal være utstyrsleverandør til oppdrettsnæringen. Men selskapet skal også kunne levere til andre næringer som kan benytte selskapets teknologi. Blant annet antas det at forvaltere av villfisk (elveeierlag, fiskeforeninger og lignende) vil kunne benytte