Det sier sjarkfisker Eirik Norvoll og skuer utover havna på Andenes.

Vi er lengst nord i Nordland, ytterst i havgapet. Det ser vilt, mektig og stort ut. Men ifølge fiskerne på øya begynner det å bli trangt om plassen.

Det er nemlig her kontinentalsokkelen er på sitt aller smaleste, dyphavet ligger bare noen kilometer ut. Her ute ligger noen av våre mest unike havområder, hvor næringsrik sjø fra dypet skaper et stort artsmangfold. Dette er mekka for noen av våre viktigste fiskebestander.