Bak Arctic Cod står Ecomarin AS og Green Farming AS. Med på etableringen er oppdrettsselskapene Norcod AS, Klo Holding AS og Statt Torsk AS. Det kommer fram av en pressemelding fra Ecomarin onsdag kveld.

Norcod, Klo Holding og Statt Torsk satser på oppdrett av torsk, og sikrer seg med denne etableringen leveranse av viktig settefisk. De tre selskapene har tegnet avtaler for leveranse av settefisk torsk på til sammen 300 millioner kroner med Arctic Cod AS, går det fram av meldingen.

Det er Water Front Development som skal stå for byggingen av nødvendig infrastruktur som består av flere oppdrettstanker på land i tilknytning til dagens anlegg, der det er landbasert produksjon av laks og rensefisk. Utvidelsen er kostnadsberegnet til circa 60 millioner kroner skriver Ecomarin i pressemeldingen.

Etableringen vil medføre nye arbeidsplasser og en ytterligere styrking av kompetansemiljøet innen aquakultur på Helgeland, og der forsøks- og forskningssenteret innen aquakultur, LetSea AS står sentralt.

IntraFish omtalte nylig trøndelag-baserte Norcod, som i disse dager henter inn inntil 250 millioner kroner i frisk egenkapital, og planlegger å søke notering på miniputt-børsen Merkur Market i løpet av året.