Mer enn 3000 utenlandske arbeidere reiser normalt til Lofoten og Vesterålen, i tillegg til deler av Troms og Finnmark, i forbindelse med vinterfisket. Startskuddet for vintertorskefisket går normalt i januar, og mange arbeidere fra utlandet vil passere landegrensene i ukene som kommer for å være på plass til oppstart.

Store konsekvenser

De fleste gjestearbeiderne kommer fra land med et vesentlig større smittetrykk enn i Norge og til små steder med liten kapasitet til å håndtere store smitteutbrudd.

– Mye står på spill for småsamfunnene. Et smitteutbrudd vil få store konsekvenser for de enkelte arbeidstakerne og virksomhetene, og også for lokalsamfunnene som er helt avhengige av vinterfisket, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Arbeidstilsynet sender nå ut informasjon om hvilke tiltak virksomhetene må gjøre for å følge smittevernreglene i covid-19-forskriften og hvordan de ellers kan sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Informasjonen går ut til alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i fiskeindustrien og direkte til arbeidsgiverne i fiskeindustrien i Nord-Norge.

Er i gang

– Arbeidsgiverne må blant annet sørge for at innreisekarantenen overholdes, at innkvarteringen er forsvarlig og at arbeidet planlegges slik at ikke for mange arbeidstakere er til stede samtidig. Ved å kontakte virksomhetene før fisket er i gang, håper vi det blir iverksatt gode rutiner for å redusere smitterisikoen på hver enkelt arbeidsplass, sier Trude Vollheim.

Virksomhetene er pliktige til å kartlegge og vurdere koronaviruset som risikofaktor i arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver må utarbeide handlingsplaner som beskriver tiltak som skal fjerne eller redusere risiko for smitte. I tillegg skal arbeidsgiver iverksette tiltak eller rutiner som sikrer at relevante krav i covid-19-forskriften blir ivaretatt.

Arbeidstilsynet er allerede i gang med tilsyn med fiskeindustrien i Nord-Norge for å kontrollere at kartlegginger, risikovurderinger og tiltak er på plass.