– Hadde det ikke vært for innvandringen, ville det vært en befolkningsnedgang i nord, sier Helge Brunborg, forsker