AquaMaof Aquaculture skal levere RAS-teknologi (Recirculating Aquaculture System) for landsbasert oppdrett til West Coast Salmons lakseproduksjon i Nevada. Prosjektet skal i første fase kunne produsere 12.600 tonn sløyd laks fra andre halvdel av 2024. Markedet er den amerikanske vestkysten. Styreleder Hallvard Muri