Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap) mener det er høyst nødvendig for Norge å ta noen grep for å fremme eksporten i flere sektorer enn olje og gass. Han peker på at naboland som Danmark og Sverige virker mer sultne på