- Jeg er ikke sikker på om fiskerinæringen skal ha vetorett. Men det må være gode konsesjonsprosesser som tar hensyn til «sideeffektene» ved vindkraftutbygging til havs, sier stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide.

Må tidlig inn

Den tidligere forsvarsministeren og utenriksministeren sier at en kan tenke seg at fiskerne får en slags eksklusivitet på områder som av fiskerifaglige grunner betyr mye for næringen.

Han mener at i norsk havområde er det flytende havvindmølleinstallasjoner det vil bli klart mest av.