- Jeg er ikke sikker på om fiskerinæringen skal ha vetorett. Men det må være gode konsesjonsprosesser som tar hensyn