I en pressemelding uttrykker Aps næringspolitiske talsperson Terje Aasland bekymring for maritim sektor.

– Verft står i fare for å gå konkurs, over halvparten av arbeidsplassene i næringen kan forsvinne, og Norge kan miste et viktig konkurransefortrinn i overgangen til en grønn og utslippsfri skipsfart. Dette krever handling, Aasland.

Han mener regjeringen foreløpig har foreslått få tiltak som hjelper, og revidert nasjonalbudsjett inneholder ikke de tiltakene som trengs. For å møte krisen foreslår Arbeiderpartiet nå følgende tiltak for maritim sektor:

  • Bygging av to forskningsfartøy til havforskningsinstituttet
  • Midler til forsering av planlagte forsvarsinvesteringer
  • Kartlegging og overvåkning av norskekysten
  • Toppfinansieringsordning for nye, miljøvennlige skip
  • Kondemnerings- og risikolåneordning
  • Ordning for miljøvennlig resirkulering av utrangerte fartøy og rigger
  • Målrettet ordning for skipsfornyelse
  • Offentlige innkjøp som stiller krav til lavutslipp
  • Tilrettelegge for at verftene kan bygge hydrogendrevne hurtigbåter og ferger raskest mulig

- Vårt mål er at vi kommer ut av koronakrisen med et samfunn som er mer rettferdig og klimavennlig – og med sterkere fellesskap. Skal vi klare det, må vi få folk tilbake i jobb raskt. Derfor haster det å sette inn tiltak som kan sikre og skape framtidsrettede jobber i marin sektor, sier Aasland.