2013 var det tiende året Fiskernes Agnforsyning administrerte agnkvoteordningen, en ordning styreleder Einar Frismo anser som en "stor suksess" .- Det er vanskelig å