Andre fartøy skal nå under lupen etter «Fay-forliset», viser rapporten som Statens Havarikommisjon (SHT) har lagt