Avinor og Statens Vegvesen har utredet «Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen». Styringsgruppen i prosjektet anbefaler ny storflyplass på Leknes og ny vegløsning mellom Svolvær og Leknes, melder Avinor i en pressemelding torsdag.

Rapporten oversendes nå Samferdselsdepartementet, som vil komme tilbake til spørsmålet om transportløsninger for Lofoten, Ofoten og Vesterålen i Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033. NTP er planlagt lagt fram våren 2021.

Best samfunnsøkonomi

Ifølge Avinors vurderinger vil en ny storflyplass på Leknes med tilhørende vegløsning gi best samfunnsøkonomi, god utvikling og nytte for befolkning og næringsliv som følge av raskere og billigere direkteforbindelse til Oslo. Bedre vegforbindelser vil øke nytten av storflyplassen og styrke samhandling og næringsutvikling i hele regionen.

Blir dette løsningen, forutsettes det at Svolvær lufthavn legges ned, viser Avinor til.

6,4 milliarder

Den samlede investeringen for veg og flyplass er estimert til rundt 6,4 milliarder kroner, derav 2,5 milliarder kroner til flyplass. Avinor viser til at finansiering over statsbudsjettet er en forutsetning, ettersom de ikke selv kan finansiere lufthavnprosjektet.

Finansiering over statsbudsjettet er derfor en forutsetning.

- Den anbefalte løsningen gir et godt grunnlag for videre utvikling av regionen og forslaget vil styrkes ved en bred regional oppslutning, sier prosjektansvarlig Jon Sjølander i Avinor, i meldingen.