Det går frem av en pressemelding, der det også opplyses at Napier AS skal stå for prosjektoppfølging og opplæring av mannskap.

Amar Shipping AS er et selskap i Amar Group AS. Dette er en ny satsing fra Bjørn M. Apeland etter at han solgte seg ut av Steinsvik AS. 

Amar Group AS har en eierpost i Napier AS, som er det selskapet som har lengst erfaring med bløggebåt for avliving og transport av laks. Napier har i dag én båt i operasjon og to nybygg. Den første båten blir levert ultimo 2018 og den neste blir levert sommeren 2019.

Flere fartøy

I tillegg har Amar Shipping AS tre større arbeidsfartøy, som er utstyrt med stor krankapasitet for avlusning og tyngre operasjoner innenfor akvakultursegmentet. 

Selskapet eier og drifter i tillegg én fôrbåt.

Felles for fartøy initiert av Amar Shipping AS er at de vil knyttes til Marbase, et selskap som driver og utvikler basevirksomhet i de områdene kundene har sin operasjon. 

Opsjon på flere

I første omgang er det to bløggebåter av henholdsvis typen HFMV P26 og HFMV P35 som er kontrahert. P26-designet har en lastekapasitet på 140 tonn laks, mens P35 har en kapasitet på 210 tonn. Selskapet har i tillegg opsjon på å få levert ytterligere fire P26, en P35 og en P43. Det vil gå tre til fire måneder mellom hver leveranse. Første båt er planlagt levert ultimo 2019. Alle båtene vil bli utrustet med et nyutviklet blodvannsrenseanlegg som Napier AS har utviklet i samarbeid med et lokalt leverandørselskap.

– Gjennom det banebrytende arbeidet som Napier AS har gjort, ser vi at disse løsningene for avliving og transport av laks bringer næringen framover når det gjelder miljø, kvalitet og effektivitet, sier Bjørn M Apeland. 

Amar Shipping AS ser store fordeler ved å kontrahere hos et lokalt norsk verft som FMV med tanke på både kvalitet og leveringstid. 

- Ved bruk av Heimli Shipsdesign og FMV som byggeverft så er vi garantert topp kvalitet og velutprøvde konsepter som er utviklet og bygget i samarbeid med Napier AS og Amar Shipping AS, sier Apeland.