Fartøyet får navnet «Altaire» og skal stå ferdig i mai 2023. Det går fram av en pressemelding fra Karstensen Skifpsverft. Hjemmehavn for tråleren er Collafirth på Shetland. Skipet skal operere etter