For å få finansiert dette har de søkt om en visningstillatelse, en tidsbegrenset, vederlagsfri tillatelse. Alsaker-konsernet har allerede en slik