«Sjark» er kanskje ikke betegnelsen man først tenker på når man ser siste byggenummer fra Grovfjord Båtbyggeri, men med en