Når fiskeriorganisasjonene og andre høringsinstanser i disse dager utformer sine kommentarer til neste års torskereguleringer, har Nærings- og fiskeridepartementet bedt dem om