– Dette er sjette sesongen på lofotfiske, forteller fisker Alice Helleberg. Årets fiske har vært så som så. Mye dårlig vær og lite fangst preget de første ukene. Hun deltar i Lofotfisket sammen med sin ektemann Kurt Inge.

Tålig greit

Fjoråret minnes hun som et fantastisk år, med mye fisk og gode fangster. Hun deler derfor bekymringene med flere fiskere om et tregt marked og usikkerheten med å få solgt fangstene denne vinteren.

– Det kommer til å gå tregt.