De mest tallrike årsklassene var 2010, 2016, 2011, 2013 og 2014 rangert i rekkefølge, melder Havforskningsinstituttet.

Høyeste noen gang

Det internasjonale makrell- og økosystemtoktet i Nordøst-Atlanteren gikk over drøye fire uker fra 1. juli til 4. august 2020. Totalt seks fartøy fra Norge, Island, Færøyene, Grønland og Danmark deltok.

Forskerne fra de ulike landene har nå sammenstilt resultatene fra årets tokt i en endelig, internasjonal toktrapport.

– Årets toktestimat for makrell er det høyeste vi noen gang har registrert de årene toktet har gått, sier internasjonal toktkoordinator Leif Nøttestad i meldingen.

Økning i Norskehavet

Han presenterte resultatene for det Internasjonale havforskingsrådet ICES sin arbeidsgruppe WGWIDE i forrige uke.

– Vi fant ikke makrell i grønlandske farvann og en sterk reduksjon i islandske farvann. Samtidig er det en økning i sentrale og nordlige deler av Norskehavet, forteller han.

Makrellen stod mindre klumpvis fordelt innenfor toktområdet og hadde en fremtredende utbredelse i de sentrale og nordlige deler av Norskehavet i 2020 sammenlignet med tidligere år. Samtidig er det tilsvarende mindre makrell i vestlige områder av Norskehavet.

Her er hele toktrapporten.