I Dyrøy søkes det om lov til å starte med tareproduksjon, melder NRK. I første omgang blir det prøveproduksjon på to dekar, forteller initiativtaker Oskar Kristiansen til kanalen.

Også i Nord-Troms testes dette ut. I 2017 ble det dyrket 145 tonn tare i Norge.

I 2050 anslår forskerne at det skal dyrkes tare i et område like stort som Hardangervidda - totalt 20 millioner tonn årlig. Bak anslaget står Norsk institutt for vannforskning, Niva.