Aker Biomarine
  • Krill- og biotekselskap notert på Oslo Børs.
  • Kjell Inge Røkkes Aker asa eier nær 80 prosent av aksjene.
  • Driver med fangst og foredling av krepsdyret krill. Selger ulike produkter av krill, både helsekost til mennesker og ulike produkter og fôringredienser til kjæledyr, oppdrettsfisk og andre produksjonsdyr.
  • Har tre fangstfartøy samt to støttefartøy i Sørishavet. Foredlingsfabrikk i Huston, USA og hovedkontor utenfor Oslo.

Omsetningen og inntjeningen i andre halvår 2021 ventes å bli høyere enn i første halvår 2021. Den justerte ebitda-marginen ventes bedre seg år over år, skriver TDN Direct.