Omsetningen og inntjeningen i andre halvår 2021 ventes å bli høyere enn i første halvår 2021. Den justerte ebitda-marginen ventes bedre seg år over år, skriver TDN Direct. Det fremgår