- Vi har i dag sendt inn vår anke der vi begrunner hvorfor vi mener saken vil være av stor interesse for Høyesterett, sier kommunikasjonssjef i Aker BioMarine Ingeborg Tennes.

Selskapet begrunner anken med at de mener de ikke har fått prøvd den juridiske problemstillingen tilstrekkelig i tidligere rettsinstanser og at en avklaring av høyesterett er viktig utover akkurat denne saken.

Første gang

- Denne typen patentsaker har aldri tidligere blitt behandlet i det norske rettssystemet. Vi mener derfor det er svært viktig at Høyesterett avklarer hvordan slike problemstillinger skal kunne oppfattes, både av patenthavere og aktører i vår bransje generelt, sier Tennes.

Remøy overrasket

Stig Remøy i Rimfrost kommenterer Aker Biomarines avgjørelse om å anke slik:

- Vi er overrasket over at Aker BioMarine velger å gå videre med saken etter å ha tapt fullstendig i både tingretten og lagmannsretten. Vi hadde håpt og forventet at de grundige og entydige dommene skulle få Aker til å sette punktum i denne saken. Etter at Aker har tapt 13 rettsavgjørelser i Norge og USA på rad mot oss knyttet til krillpatenter, registrerer vi at de likevel velger å fortsette i samme spor. Jeg har vært trygg på seier i alle de 13 sakene til nå, og jeg blir overrasket om denne saken ender annerledes.

Patenteierskap

Det var i 2017 at Aker Biomarine kjøpte konkursboet til Emerald Fisheries. Aker Biomarine mener at et patent tilknyttet krillfartøyet «Juvel» fulgte med kjøpet.

I pressemeldingen skriver Aker BioMarine:

"I saken har det kommet frem at først etter at gjeldsforhandlinger var åpent blir patentet flyttet ut av selskapet i 2016. Samtidig som Emerald Fisheries bekrefter til långiverne at patentet var i deres eie. Dette var viktig for bankene fordi lånet de hadde gitt hadde pant i patentet."

Rimfrost retter Aker BioMarine

Advokat for Rimfrost, Ronny Lund i Advokatfirmaet Wiersholm, tilbakeviser dette:

- Det er ikke riktig at patentet først ble overført fra Emerald til Rimfrost etter at gjeldsforhandlinger ble åpnet i 2016. Patentet har ligget i Rimfrost helt siden det ble kjøpt fra Emerald i 2012. Også Aker BioMarine har sagt seg enig i at Rimfrost kjøpte patentet i 2012. Det eneste som skjedde i 2016 var at patentregistret ble oppdatert for å gjenspeile de faktiske eierforholdene. Partene har hele tiden vært enige om at det er uten rettslig betydning hvem som er registrert som innehaver i patentregistret. Jeg er derfor overrasket over Aker BioMarines uttalelser, sier Lund.

Prinsipielt spørsmål

Aker BioMarines advokater mener saken reiser et prinsipielt og praktisk viktig spørsmål.

-Dette er et spørsmål som Høyesterett aldri har tatt stilling til, og hvor en klargjøring av dette er viktig av hensyn både til de som har solgt eiendeler til et konkursrammet selskap, til selskapets kreditorer og til de som kjøper eiendeler fra et konkursbo, sier advokat Are Stenvik i BAHR.