Totalt ble det omsatt 11.327 tonn agn gjennom monopolisten Fiskernes Agnforsyning i løpet av fjoråret, som er 1577 tonn mer enn året før og hele 5881 tonn mer enn i