Planene omtales i dag av måløy24.no. – Dette er planer vi har jobbet lenge med. Laksedelen er trinn 1 og noe vi håper å kunne få til før