Fjord Aqua AS I Sandnes i Rogaland er det etablert et nytt aksjeselskap som skal engasjere seg og delta i landbasert lakseproduksjon, både nasjonalt og internasjonalt, herunder gjennom investeringer i andre elskaper, og annen virksomhet tilknyttet dette. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Stig