Kystfiskarlags-lederen mener det er nesten blitt en rutine at når storrederne ikke slipper