Fiskeridirektoratet mottok i alt 35 søknader. Denne uken ble åtte av søkerne tildelt konsesjon for