Med stor nøyaktighet og tålmodighet bygger den pensjonerte