I en pressemelding opplyser Forbundet KYSTEN at de har fordelt over syv millioner fra Sparebankstiftelsen DNB på lokale tradisjonsbåtprosjekter. Pengene skal omsettes i mer kunnskap om bygging og bruk av tradisjonelle trebåter, viser forbundet til. Her er oversikten over hvem som fikk tildelt midler