Troms og Finnmark bevilges 63 millioner kroner til sjømatveier.

Sjømatnæringa på Senja og Skjervøy har lenge tatt til ordet for at sjømatveiene sårt trenger kraftig oppgradering. En trang fylkesøkonomi har gjort det vanskelig med store løft, men nå kommer hjelp fra sentralt hold.

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen opprettet en tilskuddsordning for fylkesveier som er viktige for næringstransport.

Troms og Finnmark har for 2020 fått tilskudd til tre prosjekter:

26 millioner kroner til FV7886 Senja-Huselv til Husøy

15 millioner kroner til FV86 Straumsbotn – Torsken

22 millioner kroner til FV8690 Storstein fergekai (fergesambandet til Arnøya)

Det melder regjeringen i en pressemelding, gjengitt i Nord24.