Fiskeridirektoratet har satt av 1,75 millioner tilskudd til rederier eller mottak som har tillatelse til å fangste eller håndtere sel. Årets selfangst i Vest- eller Østisen krever både tillatelse og påmelding, og dokumentasjon må legges ved en eventuell søknad, melder Fiskeridirektoratet.