Det lille slakteriet på yttersiden av Fosen–halvøya har i mange år slaktet for