Fiskeridirektoratet har så langt i år utført 966 redskapskontroller i fritidsfisket, mesteparten av disse er knyttet til hummerfiske.

407 av kontrollene har ført til anmeldelse og beslag, og i 249 saker er det gitt advarsel om mindre alvorlige forhold. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding onsdag.

- Veldig synd

- Fiskeridirektoratets kontrollvirksomhet er viktig for å forebygge ulovlig fiske. Tallene viser at det fortsatt er altfor mange som driver ulovlig, og det er veldig synd. Vi ønsker en solid og bærekraftig forvaltning av ressursene våre slik at de kommer alle til gode. Da er det viktig at regelverket etterleves og at ulovlig fangst blir stoppet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en uttalelse.

Fiskeridirektoratet har hatt en travel høst på kontrollfronten i Sør-Norge. 407 av 966 redskapskontroller har ført til anmeldelse og beslag. Foto: Kystvakten

Totalt har Fiskeridirektoratet per midten av oktober utført i underkant av 1500 redskapskontroller, 966 i fritidsfisket og 472 i yrkesfisket. Kontroller utført og eventuelle reaksjoner gitt av Kystvakten, politiet og Statens Naturoppsyn kommer i tillegg til kontrollene som Fiskeridirektoratet gjennomfører. I noen større kontrollaksjoner er det også et samarbeid mellom de ulike kontrolletatene.

Ettertraktet hummer

- Hummeren er en ettertraktet, men sårbar bestand. Kontrollene viser et relativt høyt antall reaksjoner i forhold til antall kontroller. Det viser at målrettet kontroll er viktig, og at tilstedeværelse på sjøen er avgjørende for å kunne drive effektiv kontroll av redskap, spesielt i fritidsfisket, sier konstituert fiskeridirektør Per Sandberg.

Per Sandberg, konstituert fiskeridirektør Foto: Fiskeridirektoratet

Departementet opplyser at de fleste kontrollene er utført i Sør-Norge fra grensen mot Sverige til Stad, og er utført av Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste med oppsynsfartøyene «Eir» og «Rind».

Flest redskapskontroller er utført i forkant av hummersesongen med 310 kontroller i august og 197 i september.