Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) lyser ut inntil 4 millioner kroner for å få kartlagt forekomst av kveis (rundorm, journ.anm.) hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann gjennom året. Det melder FHF på sine nettsider.

Viss helsefare

Kveis er samlebetegnelsen på en type parasitter man kan finne i villfisk fra sjøen. Det er en type rundorm som vanligvis setter seg på fiskens innvoller. Av og til vil de også kunne gå inn i fiskekjøttet, og da kan kveis utgjøre en viss helsefare for mennesker som spiser fisken.

Utlysningen konsentrerer seg om de viktigste kveisartene som kan gi sykdom hos mennesker. FHF viser til at myndigheter og kunder setter økende krav til at næringen har kontroll på kveisinnholdet i hvitfisk som går til markedet. Dette er begrunnet både med hensyn til mattrygghet (infeksjon og allergi) og estetisk produktkvalitet.

Vurdere tiltak

«Tidligere undersøkelser av kveis i hvitfisk fra norske havområder har ikke det detaljeringsnivået som er viktig for næringen. Det legges derfor opp til å gjennomføre en kartlegging av forekomsten av kveis hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann gjennom året», viser FHF til.

Målet er at kunnskapen vil kunne gi industrien faglig grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak. Dataene vil videre kunne danne grunnlag for vurderinger rundt behov for oppfølgende tiltak som for eksempel overvåkning.