Etter andre verdenskrig ble det dumpet om lag 50.000 tonn kjemiske stridsmidler og annen ammunisjon langs norskekysten. Gamle krigsfartøy, fullastet med kjemiske stridsmidler, ble senket i et havområde utenfor Sørlandskysten - og innenfor et 200 km2 stort område, sørøst for Arendal er det funnet 36 slike vrak, ifølge Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), melder Dagbladet.

Avisen skriver at denne uken startet FFI, i samarbeid med Kystverket, et to uker langt tokt for å lære mer om vrakene og hvor farlige de er.

John Aasulf Tørnes, som er ansvarlig forsker for dette toktet, forteller at de håper å få undersøkt biologisk materiale fra området rundt noen av skipene.