NOx-fondet lanserer et støtteprogram for flåtefornyelse i skipsfarten med investeringsstøtte på 10 MNOK per nybygg.

Ordningen erstatter eldre skip med avgiftspliktige utslipp, melder kystrederiene.no.

Et høyere beløp på inntil 25 millioner kroner kan vurderes i enkelttilfeller der det er store og sikre NOx-reduksjoner, men støtten kan ikke overstige 10 prosent av nybyggprisen.

Det settes av en ramme på inntil 300 millioner kroner til programmet, som skal å bidra til at eldre skip, erstattes av nye skip med lave NOx-utslipp.

Programmet har en forholdsvis kort løpetid for å kunne høste erfaringer raskt og for å oppnå størst mulig effekt i inneværende avtaleperiode. Basert på erfaringene fra det lanserte støtteprogrammet vil NOx-fondet vurdere eventuell videreutvikling og videreføring av denne typen støtteordning.